“En una ciutat ideal, clara, ordenada i comprensible, és a dir dominable, la festa representa potencialment un moment de ruptura, o millor dit, una excepció respecte a la normalització i dominació del carrer. La importància de la festa com a excepció, o suspensió de les normes cíviques imperants, estaria en el fet de constituir una pràctica col·lectiva que tendeix a resignificar l’espai urbà en formes i maneres que qüestionen el protocol neoliberal d’una estèril reproducció espacial de les relacions socials. Engegant estratègies de simbolització que expressen un sentit col·lectiu d’apropiació del que avui es conceptualitza en termes d’ “espai públic de qualitat”, la celebració de la festa respondria idealment a la fal·làcia d’un urbanisme intrínsecament paradoxal, que s’obstina a prevenir allò que sent urbà és, per definició, imprevisible.”

Extret de Festes insolents d’estiu – de José Mansilla i Giuseppe Aricó (antropòlegs membres de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà)

Les Festes Majors Autogestionades apareixen a partir de la necessitat en diversos pobles i barris de completar la Festa Major “oficial” amb activitats pensades des de i per al jovent però també per donar un pes important a les diferents expressions de cultura popular i ser espais on visibilitzar les reivindicacions i conflictes socials.

En aquest context, l’any 2002, neix la Comissió de Festes Alternatives de Sarrià. Impulsada per persones lligades als diferents col·lectius alternatius de Sarrià, que veien la necessitat de completar els actes organitzats des de la comissió de festes del Roser, per tal d’aconseguir unes festes on, des de el respecte i la solidarietat veïnal, ens hi sentissim totes a gust. CFAS aporta un concert jove. On en cap cas es vol acotar l’edat dels assistents, sinó crear un espai jove en els diferents estils de música que passen per l’escenari. Un concert que sempre ha sigut l’aposta més gran en el programa de les festes alternatives i que ha marcat, any rere any, les festes majors de Sarrià.

CFAS ha intentat sempre que la cultura popular i la diversió compartissin espai amb la solidaritat, la reivindicació i la lluita. Marcant internament cada any una temàtica de les festes que es visualitza en els diferents actes organitzats. Tot això amb una organització horitzontal, és a dir amb l’assemblea com a òrgan sobirà per a prendre les decisions. Normalment són espais impulsats unitàriament des dels col•lectius o entitats socials o culturals però oberts a la resta de la població.

Són Festes Autogestionades ja que com a opció prescindeixen de les subvencions de les administracions o empreses privades per tal de no perdre autonomia. Són també espais de treball voluntari on ningú cobra per treballar, on la principal font de finançament són les barres i on en el cas que hi hagi beneficis sempre es reverteixen en projectes polítics locals. En definitiva són espais pensats per a participar activament, organitzats des del propi veïnat i amb voluntat d’aprofundir en la cohesió social.

 

VINE I PARTICIPA!